eduroom.az

Son xəbərlər

Sizin Reklam +994515194947

İNKLÜZİV SİNİFLƏRİN TƏŞKİLİNDƏ MÜƏLLİM DƏSTƏYİNİN ROLU

İnkluziv təhsil 126

İNKLÜZİV SİNİFLƏRİN TƏŞKİLİNDƏ MÜƏLLİM DƏSTƏYİNİN ROLU


Çağdaş dövrümüzdə sağlamlığı məhdud olan uşaqların korreksiyası və inkişafı üçün müsbət bir şərt olaraq inklüziv baxış meydana gəlmişdir. İnklüziv təhsil sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların digər uşaqlarla bir yerdə bərabərhüquqlu təhsil alması üçün imkan yaradır. İnklüziv təhsil mühiti erkən uşaqlıq dövründə olanlar üçün mürəkkəb təcrübədir. Bu prosesi səmərəli şəkildə təşkil etmək üçün valideynlərlə qarşılıqlı əlaqə qurulması çox vacibdir. Həmin ünsiyyət və əməkdaşlıq təlim prosesində yaranan problemləri görməyə, onların həlli yolunda uğurlu addım atmağa səbəb olacaq. Sağlamlıq imkanı məhdud olan uşaqların ehtiyaclarını qarşılamaq üçün mövcud problemlərin həll yollarına kompleks şəkildə yanaşmaq lazımdır. Təlimin təşkili zamanı müxtəlif fənnlər üzrə qazanılan biliklərdən məqsədəuyğun şəkildə istifadə edilməlidir. İnklüziv təhsilin məqsədi müxtəlif səbəblərdən cəmiyyətdən kənarda qalan uşaqların cəmiyyətə adaptasiyasını həyata keçirməkdir. Bunun üçün, ilk növbədə sağlamlıq imkanlarının məhdudluğunun səbəb olduğu “sosial dislokasiya”nı aradan qaldırmaq və öyrənənin xüsusi təşkil olunmuş təhsildən səmərəli istifadəsini təmin etmək lazımdır.
Sinifdən XaricŞərh yaz

Şərh yaz