eduroom.az

Son xəbərlər

Sizin Reklam +994515194947

İNKLÜZİV MÜƏLLİMLƏRİN PROFİLİ

İnkluziv təhsil 88

İNKLÜZİV MÜƏLLİMLƏRİN PROFİLİ


“İnklüziv Müəllimlərin Profli” adlı sənəd müəllimlər üçün inklüziv təhsildə işləməyə imkan verən əsas dəyər və səriştələri özündə ehtiva edir. “İnklüziv Müəllimlərin Profili” sənədi Xüsusi və İnklüziv Təhsil üzrə Avropa Agentliyinin həyata keçirdiyi “İnklüziya üzrə müəllim hazırlığı” layihəsi çərçivəsində hazırlanmışdır. Bu 3 illik layihə çərçivəsində 25 Avropa ölkəsindən 55 ekspert iştirak etmidir. Bu sənəddə inklüziv təhsil üçün müəllimlərin malik olmalı olduğu dəyər və səriştələr öz əksini tapmşdır.
Sinifdən XaricŞərh yaz

Şərh yaz